ການຜະລິດ

ພາທ່ານໄປເບິ່ງຫ້ອງວາງສະແດງຂອງພວກເຮົາ Horizon shanghai

ການຜະລິດ